torstai 13. lokakuuta 2016

Huonosti tunnettu, mutta kasvava joukkomme

Vuonna 1970 Yhdysvalloissa oli 38 miljoonaa sinkkua, mikä tarkoitti 28 prosenttia maan silloisesta väestöstä. Vuonna 2014 sinkkujen määrä Yhdysvalloissa oli jo 107 miljoonaa. Se on jopa 45 prosenttia Yhdysvaltain väestöstä. Siis melkein puolet väestöstä on sinkkuja!

Suomen asuntokunnista (siis huusholleista) 42% oli yhden hengen asuntokuntia vuoden 2015 lopussa. Yhden hengen asuntokuntien määrä lisääntyi edellisvuodesta jopa 14000 asuntokunnalla. Yli 65-vuotiaiden yksinasuvien määrä kasvoi eniten. Heidän määränsä lisääntyi vuoden sisällä kymmenellä tuhannella. Talouselämä teki kuitenkin mielenkiintoisen havainnon tilastoista: "Myös muissa ikäryhmissä yksin asuminen yleistyy. Alle 35-vuotiaiden yksinasuvien määrä kasvoi edellisvuodesta noin kolmella tuhannella henkilöllä." Suomen ja Yhdysvaltojen kehitys menee siis ihan samaan suuntaan, vaikka noita prosenttiosuuksia ei voikaan suoraan verrata toisiinsa.

Yhdysvalloissa on jo uskallettu sanoa ääneen, että sinkut ovat kasvava ja tärkeä äänestäjäryhmä. Suomessa yksineläjien yhdistys Yksinasuvat ry on yrittänyt tuoda yksineläjien näkökulmaa poliittiseen päätöksentekoon. Tällä hetkellä Suomessa ei vielä mietitä lakeja säädettäessä yksineläjiä. Toivottavasti tulevaisuudessa se on itsestäänselvää.

On kummallista, miten vähän sinkkuja ja sinkkuutta on tutkittu. Yhdysvaltalainen sinkkututkija Bella DePaulo uskoo syynä olevan avioliittoinstituution ensisijaisuus. Länsimaisissa yhteiskunnissa vallitsee näkemys avioliitosta ensisijaisena elämänmuotona. Näin ollen sinkut nähdään helposti avioliitolle alisteisesti joko avioliitossaan epäonnistuneina tai avioliittoon pääsyä odottavina henkilöinä. Sinkkuutta ei ole pidetty merkityksellisenä tai tutkimuksen arvoisena asiana. Bella DePaulo julkaisi elokuussa joitakin löytöjä sinkkuja koskevista tutkimuksista. Lisää sinkkututkimuksia tarvittaisiin kuitenkin kipeästi. Kukaan ei esimerkiksi tunnu osaavan kertoa, miksi sinkkujen määrä kasvaa niin voimakkaasti.

Sinkkujen määrän kasvulla on lukuisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tutkijatohtori Tanja Tyvimaa on esimerkiksi kysynyt, miksi sinkkujen määrän kasvu ei näy rakentamisessa. Hänen mukaansa "rakennusteollisuus pohjaa tilaratkaisunsa lähtökohtaisesti konservatiivisen, perhelähtöisen elämäntyylin tarpeisiin". Näin siitä huolimatta, että jo nyt pienten asuntojen neliöt ovat isoja asuntoja selvästi kalliimpia.

Tätä aihetta käsittelevän englanninkielisen artikkelin löydät tästä.

2 kommenttia: